Vizyon
Tüm işlerimizi sistemli ve sürekli gelişmeyi esas alan, özveri içeren disiplinli bir çalışma ile yaparız.

Çalışmalarımızı geliştiren, sahiplenen, aynı anlayışla tedarikçilerimizle de yakın işbirliği kuran, müşterilerimizi üstün hizmet ilkemizle etkileyen ve  toplumumuza ve tüm dünyaya katkı sağlayan adımları atmayı sorumluluk kabul ederiz.

Örmede dünya çapında bir üretim organizasyonu olmak için çalışırken tüm uygulamalarımızın bu ilkelerle uyumlu olması en büyük gayretimizdir.

Misyon
Zen Moda olarak öncelikli misyonumuz, her müşteri grubuna göre aksiyon almak ve doğru servisi sağlayabilmektir. Türkiye’de ihracata ve tasarıma yön veren yıldızlardan biri olarak bu misyonu mevcudiyetiyle birlikte korunması esastır.

Aynı zamanda sektörümüze ve çalışanlarımıza sürekli yatırımlar yapmak, istikrarlı kazançlar sağlarken ülkemiz ve nihai tüketicilerimizin sağlığına önem vermek, sosyal sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getiren ve çevreye saygılı, insan haklarına saygılı bir şirket olarak faaliyet göstermek bizler için hayati önem taşımaktadır.