Verimlilik
Üretim için gerekli insan gücü, araç-gereç, donanım, malzeme, enerji, zaman, finansman ve üretim kaynaklarının verimli kullanılması başarıya ulaşmadaki en önemli faktörlerdir. Verimli üretim, değişen dünyadaki en büyük gücümüzdür.

İletişim
Tüm dış ve iç iletişim faaliyetlerimiz, kurumsal kimliğimiz dikkate alınarak, itina ve özveri ile, iş ahlakı ve saygı çerçevesinde yürütülmelidir.

İnsana Saygı
Tüm çalışanlarımızın temel hakları, organizasyondaki yerleri, görevleri ve sosyal durumları ne olursa olsun şirketimiz tarafından güvence altına alınmıştır.

İş Güvenliği
Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile uyumlu olmasını sağlar ve sürekli geliştiririz.